Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav molekulárnej biológie SAV

Riaditeľ ústavu: Ing. Eva Kutejová DrSc.
WWW: http://www.imb.savba.sk/
Profil ústavu: Ústav vznikol v r. 1976 vyčlenením Biologického ústavu SAV založeného v r. 1957. Vedecká činnosť ústavu je zameraná na základný výskum v oblasti molekulárnej biológie. V súčasnosti sa na vybraných modeloch prokaryontov a eukaryontov študuje organizácia, štruktúra a expresia génov kódujúcich hydrolytické enzýmy, vzťah medzi štruktúrou a funkciou enzýmov, molekulárno-genetické aspekty metabolizmu nukleových kyselín a kontrola génovej expresie vo vzťahu k diferenciácii buniek.
Produkty: IMC-P-00-0021-UMB: Escherichia coli produkujúce L-treonín.
IMC-P-00-0022-UMB: Vývin bioreaktorového systému s imobilizovaným......
IMC-P-00-0023-UMB: Skvalitnenie fermentačných procesov.
IMC-P-00-0024-UMB: Testovanie biodegradability nových rafinérskych ......


Služby: IMC-S-00-0071-UMB: Zvyšovanie biodegradačných schopností mikr......