Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Kongresové centrum Smolenice SAV (do 30.4.2018)

Riaditeľ ústavu: Ing. Karol Volner
WWW: http://www.kcsmolenice.sav.sk
Profil ústavu:
Na úpätí Malých Karpát, cca 60 km severozápadne od Bratislavy sa nachádza obec Smolenice so známym Smolenickým zámkom. Tento bol v r. 1953 odovzdaný Slovenskej akadémii vied ako účelové ubytovacie zariadenia. Postupne sa interiér zmodernizoval tak, aby sa dal využívať na konferencie, sympóziá, odborné semináre a iné vzdelávacie podujatia a od 26.6.1953 slúži Smolenický zámok ako Kongresové centrum SAV.