Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Biomedicínske centrum SAV

Riaditeľ ústavu: prof. RNDr. Silvia Pastoreková DrSc.
WWW: http://www.bmc.sav.sk
Profil ústavu: