Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Fyzikálny ústav SAV

Riaditeľ ústavu: Doc. Mgr. Mário Ziman PhD.
WWW: http://www.fu.sav.sk
Profil ústavu: Ústav vznikol ako Kabinet fyziky SAV, r. 1957 bol premenovaný na Laboratórium fyziky a od r. 1963 nesie terajší názov. Je orientovaný na vedeckovýskumnú činnosť vo fyzike kondenzovaných látok (materiály pripravené rýchlym ochladením, kovové multivrstvy, iónové vodiče a senzory, teória nízkorozmerných systémov), v jadrovej fyzike (štruktúra jadra, mechanizmus jadrových reakcií, využitie pozitrónov), v subjadrovej fyzike (fenomenológia vysokoenergetických zrážok, neporuchové QCD metódy, vlastnosti hadrónového spektra) a v kvantovej optike. Ústav je rozsiahle zapojený do systému európskych projektov a spolupracuje s významnými strediskami svetovej fyziky (CERN – Ženeva, ICTP – Terst, SÚJV Dubna, atď.).
Technológie: IMC-T-00-00001-FU: Príprava špeciálnych materiálov technológiou ......


Produkty: IMC-P-00-0021-FU: Prístroj na meranie špecifického tepla, súcini......
IMC-P-00-0022-FU: Prístroj na meranie špecifického tepla, súcini......
IMC-P-00-0023-FU: Plošný zdroj tepla/senzor teploty
IMC-P-00-0024-FU: Rastrovací kapacitný mikroskop
IMC-P-00-0025-FU: Snímač posunutia s vysokou linearitou.
IMC-P-00-0026-FU: Mnohofunkčný procesor prechodového náboja ......


Služby: IMC-S-00-0071-FU: MAGLAB - Laboratórium magnetizmu