Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Kompozitné materiály meď-uhlíkové vlákno s riadenou teplotnou rozťažnosťou.

Kód: IMC-P-00-0024-MAMES

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Technológia prípravy plochých vzoriek meď-kontinuálne uhlíkové vlákno s rôznym objemovým podielom a usporiadaním uhlíkových vlákien. Spôsob prípravy spočíva v lisovaní pomedených uhlíkových vlákien vo vákuu za tepla do súčiastok žiadaných tvarov.

Inovácia:

Kompozitný materiál meď-uhlíkové vlákno spája v sebe vynikajúce vodivostné vlastnosti medi s vysokou tuhosťou a nízkou teplotnou rozťažnosťou uhlíkových vlákien. Kompozit sa vyznačuje vysokou tuhosťou, elektrickou a tepelnou vodivosťou, dobrými frikčnými vlastnosťami a najmä možnosťou nastavenia teplotnej rozťažnosti na hodnoty blízke teplotnej rozťažnosti polovodičov. Tieto vlastnosti sú predpokladom použitia pri výrobe vysokovýkonných polovodičových súčiastok a elektrických kontaktov, pričom sa významne znižujú nároky na ich rozmery a chladenie a zvyšuje sa ich rozmerová stabilita a životnosť. Ďalší vývoj sa orientuje na nové tvary výrobkov kompozitného materiálu ako sú trubky, vzpružiny a pod.

Aplikácia:

Použitie sa predpokladá vo vysokovýkonných polovodičových súčiastkach, samomazných kontaktoch elektrických točivých strojov, v chladičoch s vysokou rozmerovou stabilitou pre elektrotechniku a jadrovú energetiku.

Stav:

V laboratórnych podmienkach sa produkujú výrobky s rozmermi do 100 x 100 x 5 mm s rôznym usporiadaním a s rôznym objemovým podielom vlákien a medi v materiáloch.

Spolupráca:

Zavedenie prevádzky pomeďovania uhlíkových vlákien a výroba kompozitov z nich.