Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Pokovovanie kontinuálnych uhlíkových vlákien vo forme pradencov meďou alebo niklom.

Kód: IMC-P-00-0023-MAMES

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Technológia pokovovávania pradencov uhlíkových vlákien v kontinuálnom režime spočíva v niekoľkostupňovej predúprave, redukčnom a galvanickom pokovovávaní s následnou konečnou úpravou povrchu. Poloprevádzkové zariadenie bolo uvedené do činnosti v roku 1990 a patentované naším ústavom. Vzhľadom k náročnosti procesu nie sú dosiaľ pomedené C-vlákna na svete komerčne dostupné.

Inovácia:

Ďalší vývoj sa orientuje na nové typy povlakov, prípadne kombinované povlaky a na možnosti pokovovávania elektricky nevodivých vlákien (sklené, resp. oxidohliníkové).

Aplikácia:

Hlavné použitie pomedených, resp. poniklovaných C-vlákien je na výrobu kompozitných materiálov s riadenou teplotnou rozťažnosťou a dobrou tepelnou, resp. elektrickou vodivosťou. Ďalšie použitie je v epoxidových laminátoch za účelom tienenia elektromagnetických vĺn alebo rozptýlenia statického elektrického náboja ako aj na výrobu ohrevných plastových panelov (povrchu krídiel lietadiel, nádrží pohonných hmôt a pod.)

Stav:

Technológia pomeďovania a poniklovania C-vlákien v kontinuálnom režime je pripravená na zavedenie do praxe.

Spolupráca:

Rozšírenie kapacity pokovovania C-vlákien.