Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Kompozitný materiál hliník (titán) – bórové (SiC, prípadne oceľové) kontinuálne vlákna.

Kód: IMC-P-00-0022-MAMES

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Technológia prípravy kompozitných materiálov s kovovou matricou spevnenou kontinuálnymi vláknami spočíva vo výrobe monovrstiev navíjaním vlákien na hliníkovú resp. titánovú fóliu a fixovaním ich polohy vlisovaním alebo plazmovým nástrekom. Monovrstvy sa potom skladajú podľa požadovanej orientácie vlákien, vzhľadom na pevnostné charakteristiky produktu a lisujú sa vo vákuu za tepla. Vyrábať možno plechy, panely a trubky.

Inovácia:

Hlavnou výhodou takýchto KM je vysoká pevnosť (viac ako 1500 MPa) a modul pružnosti (cca 250 GPa) pri nízkej mernej hmotnosti súčiastok (hustota je na úrovni Al, resp. Ti).

Aplikácia:

Materiál možno použiť na vysokotuhé vzpery, rámy, držiaky optických systémov, ramená robotov, lopatky turbín a všade tam, kde je dôležitá nízka hmotnosť súčiastky, vysoká tuhosť a rozmerová stabilita.

Stav:

Vyvinutá technológia bola prakticky odskúšaná. Vlastnosti KM, najmä systému Al-B boli podrobne preskúmané a opísané. Tento typ KM sa vzhľadom na veľmi vysokú cenu vyrába len na zákazku s presne definovaným použitím, kde cena nehrá prioritnú úlohu. Známou aplikáciou je nosný rám amerického raketoplánu „Space shuttle“. Technológia sa ďalej nerozpracováva a je pripravená na zavedenie do praxe.

Spolupráca:

Spoločný výskum a realizácia, predaj licenčnej výroby.