Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Materiály pripravené usmernenou kryštalizáciou tekutých zliatin.

Kód: IMC-P-00-0021-MAMES

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Technológia usmernenej kryštalizácie spočíva v riadení procesu kryštalizácie roztavenej zliatiny tak, aby sa dosiahol rast kolumnárnych zŕn alebo monokryštálu s požadovanou kryštalografickou orientáciou.

Inovácia:

Materiály pripravené usmernenou kryštalizáciou sa vyznačujú vynikajúcimi pevnostnými vlastnosťami a vysokou kvalitou. Táto technológia umožňuje výrazne zvýšiť húževnatosť niektorých krehkých polykryštalických materiálov, zvýšiť žiarupevnosť zliatin a pripraviť presné odliatky s minimálnymi nárokmi na dokončovacie operácie. Technológia je vyvinutá na prípravu monokryštálov z čistých kovov a zliatin (vrátane superzliatin), vláknových alebo lamelárnych eutektických kompozitov, intermetalických zlliatin a supravodičov.

Aplikácia:

Materiály pripravené usmernenou kryštalizáciou sú určené hlavne pre náročné vysokoteplotné aplikácie (napr. časti plynových turbín), elektrotechniku (supravodiče a polovodiče) a na výrobu presných meracích zariadení (monokryštály ako kalibre).

Stav:

Technológia je na vysokom stupni rozpracovania, pre niektoré aplikácie ju možno zaviesť do praxe.

Spolupráca:

Príprava monokryštálov, materiálov s kolumnárnou štruktúrou, eutektických kompozitov a supravodičov zo zliatin s teplotou tavenia do 1600 °C na zákazku.