Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Návrh a realizácia dosiek plošných spojov.

Kód: IMC-P-00-0024-UI

Ústav informatiky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Výroba jedno-, dvoj-, štvor-, šesť- a viacvrstvového plošného spoja. Nadštandardné operácie (nespájkovacia maska, HAL, zlatenie priamych konektorov, frézovanie plošného spoja). Príprava podkladov pre výrobu DPS.

Stav:

Spolupráca s výskumno-vývojovými pracoviskami a podnikateľským subjektom.