Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

O-3-Trimetylamónium-2-hydroxypropylderivát hemicelulóz typu (1-4)-b-D-xylánu a spôsob jeho prípravy.

Kód: IMC-P-00-0024-CHU

Chemický ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Zlepšuje mechanické vlastnosti papiera a má antibakteriálne účinky.

Aplikácia:

Papierenský a farmaceutický priemysel

Stav:

Ukončený.

Spolupráca:

Licencia.