Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Návrh a realizácia integrovaných obvodov.

Kód: IMC-P-00-0023-UI

Ústav informatiky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Návrh a implementácia číslicových obvodov návrhovými prostriedkami MENTOR GRAPHICS a zabezpečenie ich testovateľnosti, implementácia novými technológiami prostredníctvom európskeho projektu EUROPRACTICE.

Stav:

Spolupráca s výskumno-vývojovými pracoviskami a podnikateľským subjektom.