Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Vývoj mikroelektromechanických senzorov.

Kód: IMC-P-17-0021-UI

Ústav informatiky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Vývoj senzorov na báze monokryštálu kremíka technológiami kompatibilnými s polovodičovými technológiami.