Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Hydrodynamický rozdružovač.

Kód: IMC-S-00-0071-UGt

Ústav geotechniky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Zariadenie umožňuje delenie minerálnych zmesí na princípe rozdielnosti gravitačných a morfologických vlastností jednotlivých zložiek. Separácia je realizovaná v kvapalnom médiu (vode), ale principiálne sa nevylučujú ani iné médiá.

Stav:

Zariadenie bolo modelovo odskúšané pri úprave pemzových tufov a hnedého uhlia.