Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Regulátor hustoty DR-2.

Kód: IMC-P-00-0038-UGt

Ústav geotechniky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Regulátor hustoty je určený na meranie, nastavenie a stabilizovanie zvolených (požadovaných) hustôt kvapalín, rôznych fyzikálno-chemických vlastností v laboratórnych a prevádzkových podmienkach.

Stav:

Zariadenie sa používa na experimentálne účely na Úgt SAV a vo výskumnom ústave v meste Lugansk na Ukrajine.