Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Oligosacharidy s biologickou aktivitou.

Kód: IMC-P-00-0023-CHU

Chemický ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Regulačné a signálne oligosacharidové molekuly využiteľné pri ekologickej a netoxickej ochrane rastlín, prípadne ako látky usmerňujúce rast a vývin rastlín a kultúr in vitro.

Inovácia:

Regulácia rastu rastlín a ich nový spôsob ochrany prírodnými látkami.

Aplikácia:

Pôdohospodárstvo, lesnícka prax, v budúcnosti environmentalistika.

Stav:

Bez technologického rozpracovania.

Spolupráca:

Poradenská a konzultačná činnosť; poskytovanie rastlinného materiálu in vitro (smrek, jedľa, topoľ, mak, tabak, zemiak, ginkgo, uhorka, ženšen); spolupráca pri experimentálnom riešení požadovaných projektov.