Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Odstraňovanie Fe z odpadových a technologických vôd.

Kód: IMC-P-00-0036-UGt

Ústav geotechniky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Technologický postup je využiteľný v prevádzkach produkujúcich odpadové alebo recirkulujúce technologické vody s obsahom vysokých koncentrácií dvojmocného Fe, ktoré možno efektívne odstrániť v trojmocnej forme na princípe zrážania zmenou pH roztoku.

Stav:

Laboratórne overený postup.