Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Technológia zeolitizácie popolčekov.

Kód: IMC-P-00-0033-UGt

Ústav geotechniky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Technologický postup je vhodný na prípravu sorpčných materiálov pre masívnu spotrebu napríklad v poľnohospodárstve, prípadne v stavebníctve na výrobu špeciálnych betónov.

Stav:

Laboratórne overený postup.