Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Biologická degradácia a asanácia ropných znečistení.

Kód: IMC-P-00-0032-UGt

Ústav geotechniky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Technologický postup je založený na využití pôdnych mikroorganizmov z rodu Pseudomonas, ktoré svojimi metabolickými pochodmi degradujú ropné látky na neškodné zložky CO2 a H2O.

Stav:

Postup je priemyselne využívaný v spolupráci s firmou Envirocentrum, s.r.o. Košice.