Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Technológia úpravy skleneného odpadu pre výrobu vysoko účinných abrazívnych materiálov.

Kód: IMC-P-00-0031-UGt

Ústav geotechniky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Technologický postup je vhodný na prípravu abrazív – brusív – leštív pre povrchové opracovanie výrobkov (kovových, sklenených, kamenných, keramických) a ako súčasť niektorých čistiacich kozmetických prípravkov.

Stav:

Technológia bola s pozitívnymi výsledkami overená v procese leštenia televíznych obrazoviek.