Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Merač pevnosti peliet MPP-1.

Kód: IMC-P-00-0029-UGt

Ústav geotechniky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Prístroj je určený na meranie pevnosti peliet v tlaku, je určený na stanovenie pevnosti v tlaku skusovených materiálov, najmä zbaľkov (surových peliet) rudných koncentrátov a vypálených peliet. Merač pevnosti peliet pozostáva z mechanickej a elektronickej časti. Deštrukcia skúšaného materiálu sa uskutočňuje medzi čeľusťami lisu. Horná, nepohyblivá čeľusť je upevnená v deformačnom nosníku, ktorého priehyb je snímaný tenzometricky. Pohyb spodnej čeľuste je odvodený od prevodovky elektromotora „šnekovým“ prevodom.

Technické údaje:

Rozsah meraných síl: 0-3000 a; Počet vzoriek v sérii: 1000.

Stav:

Prístroj je vyhotovený v prototype a bol odskúšaný v laboratórnych a prevádzkových podmienkach.