Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Elektromagnetický preventér ústia ropných vrtov.

Kód: IMC-P-00-0027-UGt

Ústav geotechniky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Zariadenie je určené na prerušenie toku médií v potrubiach, hlavne v kolónach geologických vrtov. V prípade nekontrolovaného úniku média z potrubia sa uvedie do činnosti elektromagnet a z magnetického poľa vzniknutého v potrubí sa tlakom vstrekne feromagnetický materiál (mikrometrové až nanometrové častice), ktorý sa v poli štrukturalizuje a vytvorí magnetickú zátku, čím preruší tok média v potrubí. Zapĺňanie potrubia feromagnetikom a nárast magnetického poľa sú regulovateľné, aby v potrubí nevznikali náhle zmeny tlaku, ktoré by mohli potrubie poškodiť.

Technické údaje:

Zachytený tlak – podľa dĺžky elektromagnetu až do 30 Mpa.

Stav:

Zariadenie je v modelovom a poloprevádzkovom vyhotovení.