Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Technológia mletia keramických surovín.

Kód: IMC-P-00-0026-UGt

Ústav geotechniky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Technológia je určená na mletie surovín a ich homogenizáciu v mlynoch s prerušovaným režimom. Vychádzame z poznatkov o režime mletia vo vsádzkových mlynoch. Celková doba mletia v mlynoch s náplňou cca 30 m3 hmôt sa v súčasnosti pohybuje v rozmedzí 25 – 30 hod. Rozmelňovanie a homogenizácia pri viaczložkovej vsádzke (až 7 druhov keramických hmôt v jednej šarži) prebieha v štádiách, z ktorých každé vyžaduje iný obrátkový režim. Zabudovaný regulátor obrátok mení rýchlosť otáčania mlyna podľa experimentálne zistenej regulačnej krivky, čo umožňuje skrátiť dobu mletia cca o 30%.

Aplikácia:

Keramický, elektrotechnický a hutnícky priemysel.

Stav:

Technológia bola overená v prevádzke.