Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Rafinácia alkalického roztoku tiosoli od ortuti a arzénu cementáciou.

Kód: IMC-P-00-0025-UGt

Ústav geotechniky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Rozpracovaný technologický postup umožňuje uskutočniť rafináciu alkalických roztokov tiosoli od Hg a As cementáciou antimónovým práškom. Zvýšenie účinnosti prechodu Hg a As do cementačnej zráže sa zabezpečuje mechanickou aktiváciou.

Stav:

Laboratórne overený postup.