Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Využitie železiarenských brúsnych kalov.

Kód: IMC-P-00-0024-UGt

Ústav geotechniky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Technologický postup spracovania železiarenských brúsnych kalov vznikajúcich predovšetkým pri brúsení valcov z valcovacích stolíc pozostáva z operácií fyzikálnej úpravy predovšetkým magnetického rozdružovania ako aj z lúhovania. Umožňuje výrobu korundového prášku a koncentrátu železa, pričom odstraňuje nutnosť skladovania brúsnych kalov ako odpadu.

Stav:

Laboratórne overený postup.