Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Spracovanie odpadov z úpravy soľanky pre poľnohospodárske účely.

Kód: IMC-P-00-0022-UGt

Ústav geotechniky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Odpady vznikajúce pri úprave ťaženej soľanky na výrobu kuchynskej soli obsahujú početné prvky, ktoré možno využiť na poľnohospodárske účely ako potrebné makro-mikroelementy. Vypracovaný technologický postup spracovania spomenutých odpadov obsahuje operácie uplatňujúce metódy fyzikálnej úpravy, ktoré umožňujú výrobu produktov požadovanej kvality. Postup treba prispôsobiť zloženiu odpadov.

Stav:

Laboratórne overený postup.