Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Nukleárny merač vlhkosti.

Kód: IMC-P-00-0021-UGt

Ústav geotechniky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Prístroj je určený na kontinuálne meranie vlhkosti sypkých materiálov prepravovaných pásovými dopravníkmi. Charakteristika prístroja, Opis a funkcia: Rýchle neutróny brzdené atómami vodíka vytvoria mrak pomalých neutrónov, ktorý v snímacej sonde vyvolá žiarenie. Toto žiarenie sa registruje GM trubicami. Impulzy z trubíc sú elektronicky spracované na elektrický signál, úmerný vlhkosti materiálu.

Technické údaje:

Rozsah merania: 0 – 100 %, presnosť merania: 0,2 % meranej hodnoty. Žiarič a snímacia sonda (4 GM trubice) sú upevnené na spoločnom paneli, ktorý je v prevádzke zavesený nad dopravným pásom. Vyhodnocovacia jednotka môže byť umiestnená vo velíne.

Stav:

Vlhkomer bol odskúšaný v závode Siderit Nižná Slaná.