Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Výroba zariadenia VISCODENS.

Kód: IMC-T-00-00001-UEF

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Prístroj na meranie viskozity a hustoty kvapalín.