Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Biotechnologický spôsob výroby celobiózy.

Kód: IMC-T-00-00005-CHU

Chemický ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Výroba celobiózy hydrolýzou celulózy enzýmami sa uskutočňuje v realizačnom oddelení od r. 1994. Technológia je založená na regulovanej hydrolýze celulózy pomocou fungálnej celulázy.

Spolupráca:

Ak požiadavky prekročia výrobnú kapacitu, poskytne sa licencia na biotechnológiu vhodnému výrobcovi.

Výhody použitia:

Celobióza sa bežne vyrába hydrolýzou celulózy zried