Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Určovanie stredoeurópskych dubov.

Kód: IMC-S-00-0076-UEL

Ústav ekológie lesa SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Určovanie stredoeurópskych dubov, návrhy drevinových skladieb, mapovanie lesných spoločenstiev a pôd, návrh na ošetrenie starých stromov.

Inovácia:

Zmena systematického ponímania dubov Slovenska a upresnenie ich ďalších vlastností (ekológia, fenológia, pestovanie a pod.).

Aplikácia:

Lesníctvo, dendrológia, parkovníctvo.

Stav:

Zostavený a odpublikovaný kľúč na systematické určovanie druhov rodu Quercus. Vypracovaná ekologická charakteristika.

Spolupráca:

Prednášky, účasť na projektoch, terénne mapovanie, návrh metodík, určovanie drevín z herbárových položiek priamo v teréne.