Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Diagnostika hubových ochorení.

Kód: IMC-S-00-0073-UEL

Ústav ekológie lesa SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Diagnostika hubových ochorení domácich a cudzokrajných drevín v lesnom a urbárskom prostredí.

Inovácia:

Pracovisko začalo na Slovensku ako prvé s biologickým bojom (hypovirulencia) proti hube Cryphonrctria parasitica u gaštana jedlého (Castanea sativaMill).

Aplikácia:

Lesné porasty, vegetácia miest a dedín (parky a dreviny priemyselnej a občianskej zástavby).

Stav:

Pracovníci pobočky biológie drevín ÚEL SAV v Nitre majú viacročné skúsenosti z oblasti výskumu a praktickej ochrany hubových chorôb drevín. Ústav disponuje potrebným technickým zariadením na určenie hubových patogénov drevín.

Spolupráca:

Vypracovanie posudkov a expertíz zmluvnou formou.