Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Optimalizácia pestovania vybraných cudzokrajných drevín na Slovensku.

Kód: IMC-S-00-0072-UEL

Ústav ekológie lesa SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Zakladanie a výchova lesných porastov cudzokrajných drevín na Slovensku.

Aplikácia:

Lesné hospodárstvo, nížinné a pahorkatinné oblasti Slovenska (1. až 3. lesný vegetačný stupeň).

Stav:

Pracovníci Pobočky biológie drevín ÚEL SAV v Nitre majú dlhoročné praktické skúsenosti s pestovaním (zakladanie a výchova lesných porastov) vybraných cudzokrajných drevín (Quercus rubra L., Juglans nigra L., Castanea sativa Mill., Pinus nigra Arnold) v nižších lesných vegetačných stupňoch.

Spolupráca:

Vypracovanie posudkov a expertíz zmluvnou spoluprácou.