Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Keramické súčiastky.

Kód: IMC-P-00-0021-UACH

Ústav anorganickej chémie SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Keramické súčiastky pripravené lisovaním z práškov metódou piest – cylinder alebo izostatickým lisovaním práškov /HP/ v gritových formách. Pripraviť možno súčiastky na báze Al2O3 (korund), Si3N4 – SiC, alfa, beta–sialonov a B4C (karbid bóru). Vyznačujú sa vysokou pevnosťou, odolnosťou voči oteru, tvrdosťou a chemickou odolnosťou pri teplotách do 1100 0C. B4C je vhodný na použitie vyžadujúce vysokú odolnosť voči oteru pri tlakovom zaťažení.

Inovácia:

Keramické súčiastky v porovnaní s kovovými majú pri vhodnej aplikácii vyššie úžitkové vlastnosti. Môžu sa použiť pri teplotách, keď kovové materiály už nevyhovujú.

Aplikácia:

Rezná keramika, keramické tesnenia, ventily, šupátka, prievlaky, dýzy.

Stav:

Možno pripraviť prototyp tvarovo jednoduchých súčiastok (valec, krúžok, hranol, ústia, dýzy, ozubené kolesá a pod.) na báze uvedených zlúčenín, resp. niektorých ich zmesí, principiálne takých, ktoré sa dajú pripraviť lisovaním.

Spolupráca:

Zmluvná spolupráca po dôkladnom oboznámení sa s pracovnými podmienkami súčiastok.