Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Príprava lipozómov ako nosičov vakcín.

Kód: IMC-T-00-00004-PaU

Parazitologický ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Na Parazitologickom ústave SAV je k dispozícii postup inkorporovania biologicky aktívnych látok (liečiv, vakcín) do lipozómov.

Inovácia:

Lipozómy ako nosiče vakcín majú väčší imunoadjuvantný účinok, ale bez vedľajších účinkov v porovnaní s doterajším spôsobom vakcinácie.

Aplikácia:

Experimentálna imunizácia králikov antigénom psieho parvo vírusu, inkorporovaným do lipozómov potvrdila ich adjuvantný účinok a vyvolala záujem firmy MEVAK, a.s. v Nitre.

Stav:

Imunizácia lipozómovými vakcínami bola preskúšaná na malom počte zvierat a treba ju overiť v terénnych podmienkach.

Spolupráca:

Príprava vakcíny v spolupracujúcej firme, jej inkorporovanie do lipozómov na PaÚ SAV a odskúšanie na experimentálnych zvieratách, zabezpečených prostredníctvom záujemcu o účinnejšiu vakcináciu.