Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Príprava naftochinónového pigmentu, plumbagín.

Kód: IMC-T-00-00003-CHU

Chemický ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Spôsob získavania naftochinónového pigmentu plumbagínu z rastlinnej in vitro kultúry Drosophyllum lusitanicum.

Inovácia:

Biotechnologický spôsob výroby

Aplikácia:

Farmaceutický priemysel, produkt so širokospektrálnym biologickým účinkom

Stav:

Výroba v laboratórnom meradle

Spolupráca:

Licencia