Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Matematické metódy v kryptológii.

Kód: IMC-S-00-0074-MU

Matematický ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Posudzovanie, teoretické rozpracovanie a implementácia kryptologických algoritmov a protokolov. Kolektív pracovníkov Matematického ústavu SAV a Fakulty elektrotechniky a informatiky STU dlhodobo rieši problémy kryptológie.

Inovácia:

Vedecká činnosť v oblasti kryptológie zabezpečuje prenos a aplikáciu najnovších poznatkov

Aplikácia:

Komunikácia, siete a prenos informácií.

Spolupráca:

Vypracovanie posudkov a expertíz zmluvnou formou. Analýza a riešenie konkrétnych úloh na zmluvnom základe.