Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Vyhodnocovanie dopravných prieskumov a tvorba dopravných Modelov.

Kód: IMC-S-00-0073-MU

Matematický ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Optimalizácia dopravy a dopravných sietí na základe vyhodnotenia dopravnej situácie rôznymi typmi dopravných prieskumov. Programové zabezpečenie modelov v jazyku Visual C++, ktoré možno použiť v prostredí WIN 95, WIN 98 a WIN NT. Kolektív pracovníkov Matematického ústavu SAV má dlhodobé skúsenosti s vyhodnocovaním dopravných prieskumov. Model možno doplniť o následovné štatistické vyhodnotenia súvisiace s potrebami objednávateľa.

Inovácia:

Využitie najnovších teoretických poznatkov a implementácia modelov výpočtovou technikou.

Aplikácia:

Plánovanie a konštrukcia dopravných sietí a dopravných stavieb.

Spolupráca:

Vypracovanie posudkov a expertíz zmluvnou formou. Analýza a riešenie konkrétnych úloh, konštrukcia modelov na zmluvnom základe.