Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Optimalizácia prepravy a distribúcie médií.

Kód: IMC-S-00-0072-MU

Matematický ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Distribúcia alebo preprava tekutých materiálov trubicami vyžaduje špeciálny prístup z hľadiska modelovania siete a z hľadiska prepravných médií. Po namodelovaní siete počítačovými prostriedkami možno distribúciu alebo prepravu optimalizovať čo do prepravovaného materiálu, energie a podobne. Kolektív pracovníkov Matematického ústavu SAV má skúsenosti s tvorbou modelov a optimalizáciou procesov v oblasti plynárenstva a v oblasti dopravy. Modifikované prostriedky možno použiť aj v celom rade ďalších oblastí a tiež prí preprave pevných materiálov.

Inovácia:

Optimalizácia procesov predstavuje často najvýznamnejší faktor v znižovaní nákladov. Predpokladá sa implementácia modelu a počítači v jazyku Visual C++, v modulárnej forme, čo zabezpečí flexibilitu modelu.

Aplikácia:

Preprava a distribúcia tekutých, ako aj pevných materiálov.

Spolupráca:

Vypracovanie posudkov a expertíz zmluvnou formou. Analýza a riešenie konkrétnych úloh, konštrukcia modelov na zmluvnom základe.