Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Spôsob prípravy vo vode rozpustných sulfoderivátov mikrobiálnych (1-3)-b-D-glukánov

Kód: IMC-T-00-00002-CHU

Chemický ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Príprava nového typu imunomodulátora s vysokým účinkom. Z bunkových stien priemyselných kvasiniek alebo húb sa izoluje pomocou alkalickej extrakcie stenový nerozpustný (1-3)-b-D- glukán, z ktorého sa pripraví rozpustný derivát pomocou sulfoetylácie s použitím chlóroetylsulfonátu v izopropanole.