Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Snímač posunutia s vysokou linearitou.

Kód: IMC-P-00-0025-FU

Fyzikálny ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Prevodník poloha/napätie s veľmi malými odchýlkami od linearity, založený na priamej úmernosti reaktancie kondenzátora s rovnobežnými rozľahlými doskami a ich vzdialenosti. Boli vyvinuté kompaktné tienené snímacie kondenzátory s potlačeným vplyvom konečných rozmerov elektród a elektronika kompenzujúca zvyškovú nelinearitu prevodníka. Merací rozsah 30 μm, rozšíriteľný do 200 μm.

Inovácia:

Kompaktný prevodník s pomerne jednoduchou elektronikou, s odchýlkou od linearity ± 0,1 %, šírkou pásma 400 Hz a spektrálnou hustotou šumu zodpovedajúco < 0,5 nm/ÖHz pri 0,1 Hz.

Aplikácia:

Meracia technika.

Stav:

Zvládnutá technológia výroby snímacích kondenzátorov a overená elektronika.

Spolupráca:

Poskytnutie know-how.