Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Navrhovanie preberacích plánov - kontrola kvality

Kód: IMC-S-01-0073-UM

Ústav merania SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Pri výrobe výrobku sa niekedy uplatňuje len čiastočná kontrola tým spôsobom, že sa vyberie určitý počet výrobkov a po ich ohodnotení na dobré alebo zlé sa celá dodávka prijme alebo zamietne (alebo namiesto zamietnutia sa urobí 100% kontrola). Tieto plány sú založené na počte vyberaných kusov a na prípustnom počte nepodarkov, niekedy je možné použiť aj tzv. dvojstupňové plány, keď sa neurobí jeden, ale dva výbery.

Aplikácia:

Vyhodnocovanie kvality výrobkov vyrábaných nie jednotlivo, ale v sériách.

Spolupráca:

Vypracovanie konkrétneho preberacieho plánu (jedno- alebo viacstupňového) podľa požiadaviek odberateľa na základe zmluvy.