Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Infračervený teplomer IRT

Kód: IMC-P-01-0021-UM

Ústav merania SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Infračervený teplomer IRT je prístroj určený na bezkontaktné meranie teploty. Je vhodný na meranie teploty vzdialených a pohybujúcich sa objektov, rýchle meranie povrchovej teploty a meranie teploty agresívnych médií. Princíp spočíva v meraní tepelného vyžarovania objektu, ktoré sa sníma začierneným termočlánkom, zosilní nízkošumovým predzosilňovačom a prípadne linearizuje. Napäťový výstup môže byť privedený na zobrazovaciu jednotku s analógovo / digitálnym prevodníkom, ktorá je súčasťou prístroja, alebo na vstup meracej karty PC.

Inovácia:

Snímač použitý v IRT má v porovnaní s obdobnými komerčne dostupnými zariadeniami rýchlejšiu odozvu (časová konštanta približne 30 ms) a dá sa modifikovať na špecifické požiadavky používateľa (merací rozsah, zorné pole).

Aplikácia:

Rýchle bezkontaktné meranie teploty v priemysle a výskume.

Stav:

Prístroj bol vyvinutý v niekoľkých modifikáciách a zrealizovaný v niekoľkých kusoch. Pripravuje sa vývoj prístroja IRT s implemetáciou jednočipového mikrokontrolera.

Spolupráca:

Spolupráca na modifikácii prístroja pri špecifických požiadavkách používateľa a jeho kalibrácii.