Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Rečové databázy v slovenčine.

Kód: IMC-S-00-0071-UI

Ústav informatiky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Vybudovanie rečovej databázy slovenskej reči v štúdiovej a telefónnej kvalite je nevyhnutné pre vývoj automatizovaných systémov rozpoznávania reči, identifikácie či verifikácie hovoriaceho a identifikácie jazyka.

Inovácia:

Databáza podobného charakteru na Slovensku neexistuje.

Aplikácia:

Databáza bude slúžiť ako vhodný materiál pre:

  • trénovanie rozpoznávača reči
  • testovanie rozpoznávača reči
  • štatistické spracovanie
  • podklad pre vývoj nového simulátora

Stav:

Príprava foneticky vyváženého textu a HW zariadenia.