Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Termovízny zobrazovací systém na monitorovanie a riadenie tepelných technologických procesov.

Kód: IMC-P-00-0029-UI

Ústav informatiky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Termovízny zobrazovací systém pozostáva z IČ kamery (128 bodov x 128 bodov) a základného vybavenia pre spracovanie signálov a obrazov. Na snímanie sa využíva riadkový pyrotechnický nechladený detektor, čo predstavuje jednu zo základných výhod pre trvalé použitie kamery pri nasadení do technologických procesov. V štádiu overovania sú algoritmy spracovania signálov a obrazov, ako aj systém prenosu obrazov na diaľku.

Inovácia:

Nechladená infračervená technológia rýchleho merania teploty. Ľahká integrácia do technologických liniek – trvalá prevádzka.

Aplikácia:

Technologické procesy v strojárstve, chemickom priemysle, výroba cementu, keramických výrobkov a pod.

Stav:

Funkčná vzorka schopná overovacieho nasadenia.

Spolupráca:

Financovanie vývoja a konštrukcie stavby zodolneného prototypu a technická spolupráca na integrácii do konkrétneho technologického procesu.