Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Simulácia výrobného systému a optimalizácia výroby.

Kód: IMC-P-00-0028-UI

Ústav informatiky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Optimalizácia výrobného procesu je zložitý a komplexný problém. Pomocou simulačného modelu výrobnej linky možno skúšať rôzne spôsoby riadenia a optimalizácie výrobného procesu. Ide o programovo realizovaný simulačný model asynchrónnej automatickej montážnej linky počítača s niekoľkými pracovnými stanicami, ktoré sú usporiadané v tandemovej konfigurácii. Rozvrhovanie úloh výrobnej linky je riešené tak, aby boli všetky stroje využité s minimálnymi prestojmi. Po zadaní špeciálnych charakteristík výrobného systému, ako sú doba obsluhy pre jednotlivé pracovné stanice, spôsob príchodu obrobkov do pracovnej stanice, poruchovosť a tzv. prechodová matica systému, ktorá obsahuje podmienené pravdepodobnosti prechodu systému z jedného stavu do druhého možno simulovať s dostatočnou presnosťou tzv. jednoduchú cestu systému a priamo zistiť, kde sa v procese výroby nachádzajú kritické miesta a zároveň možno simulovať rôzne spôsoby ich odstránenia a z nich potom vybrať ten, ktorý má najlepšie výsledky. Simulátor je vhodný na simulovanie výrobných liniek s automatickým riadením, kde je možnosť automaticky zapisovať údaje o výskyte porúch, dobe a spôsobe ich odstraňovania, ako aj vykonávacích časoch pre jednotlivé pracovné stanice. Programová realizácia simulátora PC.

Inovácia:

Možnosť rozšírenia modulov simulátora.

Aplikácia:

Technologický proces diskrétneho charakteru.

Stav:

Funkčný vzor.

Spolupráca:

Účasť pri konkrétnej aplikácii vyhodnotenia tech. údajov.