Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Grafický editor pre tvorbu a modifikáciu modelu DEDS a simulačné overenie jeho činnosti.

Kód: IMC-P-00-0027-UI

Ústav informatiky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Dosiahnutý výsledok môže byť použitý pri optimálnom návrhu plánu činnosti diskrétnych výrobných zariadení pomocou vytvoreného modelu a jeho overenia v procese simulácie. Program umožňuje modelovať rozsiahle systémy diskrétnych udalostí postupným spôsobom zhora-nadol, pričom na nižšej hierarchickej úrovni sú zobrazené vždy ďalšie detaily, ktoré zjemňujú stavovú štruktúru vyššej úrovne a dedia z vyšších úrovní potrebné atribúty. Vlastnosti modelu, ktoré súvisia so synchronizáciou činnosti výrobných zariadení, bezpečnosťou modelu (výlučne kolíznych činností a deadlockov) a časových ohraničení výrobných operácií, možno vyjadriť pri tvorbe modelu pomocou navrhnutej syntaxe a overiť ich v procese simulácie. Editor pracuje v prostredí MS WINDOWS.

Inovácia:

Program sa prepracováva pre pracovnú stanicu Silicon Graphics pod exekutívou reálneho času.

Aplikácia:

Strojárska výroba diskrétneho charakteru.

Stav:

Pre OS Windows je práca ukončená, pre pracovnú stanicu SG pod OS IRIX je vo vývoji.

Spolupráca:

Účasť pri aplikácii.