Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Syntetizátor reči v slovenčine.

Kód: IMC-P-15-0026-UI

Ústav informatiky SAV

Kontaktná osoba: Milan Rusko

Popis:

Syntetizátor reči v slovenčine prevádza písanú formu reči na hovorenú reč. Využíva sa pre potreby telekomunikačných, informačných a výstražných automatických systémov. Takýto rečový výstup je nevyhnutnou súčasťou zariadení pre interaktívnu komunikáciu s automatizovanými systémami pomocou ľudskej reči (Interactive voice response, IVR) ale aj pre sprístupnenie akýchkoľvek informácií zrozumiteľným zvukovým signálom podobným ľudskému hlasu.

Inovácia:

Aj pri rýchlom rozvoji v tejto oblasti je vzhľadom na špecifické vlastnosti slovenčiny je ponuka takýto systémov od iných domácich, či zahraničných výrobcov zatiaľ pre našu reč v akceptovateľnej kvalite veľmi nízka. Žiaden iný výrobca syntetizátorov pre slovenčinu nemá zatiaľ svoj systém úspešne uplatnený v službách telefónnych oprátorov na Slovensku. Okrem slovenčiny sme vyvinuli verzie syntetizátora aj pre maďarčinu a rómčinu. Vyvinuli sme syntetizátor schopný generovať emočne zafarbenú reč, dôrazne varovnú reč, či šepot. Vyvinuli sme systém „Čítač dramatických diel (Dramatic Piece Reader, DRAPER)“, využívajúci syntetizátory reči na rýchle a efektívne generovanie audiokníh s dramatizáciami diel.

Aplikácia:

Syntetizátor reči sa používa na vytvorenie rečového signálu v takých prípadoch, keď je nemožné, nevhodné, alebo neekonomické použiť vopred nahraté rečové súbory. Typickými oblasťami v ktorých sa využívajú syntetizátory sú informačné systémy, telekomunikačné systémy, zariadenia pre nevidiacich a slabozrakých a podobne. Naše syntetizátory sú určené na použitie použitie v Unix, Sun OS, Linux, a Windows aplikáciách (napr. vo Windows aplikáciách využívajúcich štandardné rozhranie Microsoft Speech API). Naše syntetizátory boli nasadené v službách slovenských operátorov Eurotel, Globtel, Orange, Slovak Telecom, T-Com. Náš syntetizátor ponúka a šíri s pomôckami pre nevidiacich a slabozrakých firma Spectra v.d.n. Praha. Pripravuje sa nasadenie v informačných systémoch J&T Banky.

Stav:

Realizované zariadenie.