Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Technológie automatického spracovania reči na báze automatického rozpoznávača reči.

Kód: IMC-P-15-0025-UI

Ústav informatiky SAV

Kontaktná osoba: Milan Rusko

Popis:

Automatický rozpoznávač reči (Automatic speech recognizer, ASR) prepisuje hovorenú reč alebo jej nahrávky do textovej podoby. S použitím nášho ASR sme vyvinuli niekoľko aplikácií: 1. Diktačný systém je určený na on-line diktovanie s okamžitým prepisom do textu v prostredí textového editora (dodaný a používaný na MS SR a súdoch SR – 2200 sktivovaných licencií, na GP SR – 900 licencií). V prípade potreby je možné vyvinúť diktačné systémy pre iné oblasti (medicína, parlament, atď.) 2. Systém pre off-line prepis nahrávok (dodaný a používaný Demagog.sk na prepis nahrávok politických debát z médií a Národnej Rady) Systém je možné upraviiť aj na prepis a indexovanie iných archívov audionahrávok.

Inovácia:

Aj pri rýchlom rozvoji v tejto oblasti je vzhľadom na špecifické vlastnosti slovenčiny je ponuka takýto systémov od iných domácich, či zahraničných výrobcov zatiaľ pre našu reč v akceptovateľnej kvalite veľmi nízka (1 komerčný systém). Žiaden iný výrobca diktačných systémov pre slovenčinu nemá zďaleka toľko licencií svojho systému úspešne uplatnených v profesionálnej praxi.

Aplikácia:

Každodenná prax súdov, prokuratúr, advokátskych kancelárií, lmonitoring médií, informačné a telekomunikačné systémy.

Stav:

Realizované zariadenie.