Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Prístroj LUMIPOL.

Kód: IMC-P-00-0027-UPo

Ústav polymérov SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Prístroj LUMIPOL slúži na meranie oxidovateľnosti a termooxidačnej stability organických materiálov vrátane polymérov, potravinárskych produktov, minerálnych olejov a ropných produktov. Prístroj meria slabú svetelnú emisiu, vznikajúcu pri oxidácii organických látok. Čím ľahšie sa materiál oxiduje, tým intenzívnejšie vyžaruje svetlo.

Stav:

Laboratórny prototyp.

Spolupráca:

Predaj dokumentácie a licencie. Technická pomoc pri rozbehu výroby, zaškolenie obsluhy.

Výhody použitia:

Photon counting chemiluminiscenčný systém sa vyznačuje takmer nulovým pozadím. V súčasnosti LUMIPOL predstavuje jedno z najcitlivejších zariadení svojho druhu na svete. Poskytuje možnosť práce v definovanej atmosfére kyslíka, dusíka a ich zmesí pri izotermálnych podmienkach alebo s programovanou zmenou teploty. Prístrojom možno paralelne merať absorpciu kyslíka. LUMIPOL je využiteľný v petrochemickom, potravinárskom a chemickom priemysle.