Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Lepidlo na použitie pri konštrukcii koľajových tratí RAILPOL

Kód: IMC-P-00-0024-UPo

Ústav polymérov SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Vývoj a produkcia špeciálneho lepidla určeného na zvýšenie pevnosti, odolnosti a životnosti systému koľajová podkladnica-podval pri dynamickom namáhaní.

Stav:

Štvrťprevádzková výroba.

Spolupráca:

Dodávky, konzultačná a poradenská činnosť. Vytvorenie spoločného podniku..

Výhody použitia:

Vlastnosti lepidla vyhovujú najnáročnejšej prevádzke v teréne pri extrémnom zaťažení v koľajovej doprave. Produkcia zo surovín bežne dostupných v SR Cenovo je produkcia podstatne výhodnejšia, ako nákup zahraničného ekvivalentu Pri použití poskytujeme poradenské a konzultačné služby.