Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Elektricky vodivé lepidlá/tmely ELEKTROPOL.

Kód: IMC-P-00-0022-UPo

Ústav polymérov SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Vývoj a produkcia lepidiel/tmelov s vysokou elektrickou vodivosťou a veľmi dobrými adhéznymi vlastnosťami.

Stav:

Štvrťprevádzková výroba.

Spolupráca:

Dodávky, konzultačná a poradenská činnosť. Vytvorenie spoločného podniku.

Výhody použitia:

Vyriešenie problému sedimentácie tuhých častíc adhezíva. Vyriešenie problému ekológie adhezíva - Elektropol-1 je vyvinutý na báze vodnej disperzie komponentov. V porovnaní so zahraničnými produktami podstatne nižšia cena výrobku. Poskytovanie poradensko-konzultačných služieb priamo u používateľa zmienených adhezív.